1. Αγώνας IPSC Level I Αρόη (20/11/2005)
 2. Αγώνας σταθερού στόχου Αρόη (14/10/2007)
 3. Αγώνας σταθερού στόχου Αρόη (16/03/2008)
 4. Εκπαίδευση νέων σκοπευτών. Μπολάτι Κορινθίας (25/05/2008)
 5. Αγώνας IPSC Level I Αρόη (16/11/2008)
 6. Αγώνας IPSC Level III Athens Cup 2009
 7. Αγώνας IPSC Level I Κόρινθος (8/10/2009)
 8. Αγώνας IPSC Level III Karditsa Cup 2009
 9. Σεμινάριο I.R.O.A. Αθήνα (9-10/01/2010)
 10. Αγώνας IPSC Level I Κόρινθος (31/01/2010)
 11. Αγώνας IPSC Level I Κόρινθος (14/03/2010)
 12. Αγώνας IPSC Level III Athens Cup 2010
 13. Αγώνας IPSC Level II Κόρινθος (17/04/10)
 14. Αγώνας IPSC Level III HELLENIC PISTOL NATIONALS 2010 (5-6/6/2010)
 15. Αγώνας IPSC Level III Kerkyra Cup 2010 (25/7/2010)
 16. Αγώνας IPSC Level I Κόρινθος (21/11/2010) 
 17. Αγώνας IPSC Level III 3 Gun Tournament Κόρινθος (30/01/2011) 
 18. Αγώνας IPSC Shotgun Level I Αρόη (13/03/2011)
 19. Αγώνας IPSC Level II Κόρινθος (20/03/2011)
 20. Αγώνας IPSC Shotgun Level III ΠΣΕ (10/04/2011)
 21. Αγώνας IPSC Level I 2 Gun Tournament (22/05/2011)
 22. Αγώνας IPSC Level I 2 Gun Tournament (25/06/2011)
 23. Αγώνας IPSC Level I 2 Gun Tournament (30/07/11)
 24. Αγώνας IPSC Level III  Κόρινθος (18/09/11)
 25. Αγώνας IPSC Shotgun Level I Αρόη (13/11/2011)
 26. Αγώνας IPSC Shotgun Level I Αρόη (27/11/2011)
 27. Πίτα Ε.Σ.ΑΚ 2012 (05/02/2012)
 28. Αγώνας IPSC LII Κόρινθος (πρωτάθλημα ζώνης) (01/04/2012)
 29. Αγώνας IPSC Level III Athens Cup 2012
 30. Αγώνας IPSC LIII Κόρινθος (πρωτάθλημα ζώνης) (13/05/2012)
 31. Αγώνας IPSC Level I 2 Gun Tournament (06/07/2012)