Τα Αγωνίσματα της σκοποβολής είναι πολλά και χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες και υποκατηγορίες.

Μπορούμε να χωρίσουμε τα Αγωνίσματα ανάλογα με το μέσον (όπλο) που χρησιμοποιούμε σε Αγωνίσματα για πιστόλια, τουφέκια, λειόκανα τουφέκια, βαλλίστρες κα. Αντίστοιχα μπορούμε να χωρίσουμε τα αγωνίσματα ανάλογα με την Διεθνή Συνομοσπονδία που αντιπροσωπεύει αυτά ή ανάλογα με τον στόχο που χρησιμοποιείται.

Η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος κατατάσσει τα Αγωνίσματα σε τρείς κύριες ενότητες, την ενότητα του Σταθερού Στόχου, την ενότητα του Πήλινου Στόχου και πρακτικής σκοποβολής (I.P.S.C.).